|
|
|
|
|

informatika
hematologija
dijabetes
veterina
plamena fotometrija
novo
 
Veleprodaja
tel: 021 536 436
fax: 021 536 756
Lab-Servis
tel: 021 536 755
GSM: 091 1459 004
Matični broj:
01951084
 
E-mail:

Hematologija

Excell 18

Excell 22


EXCELL 18- HEMATOLOŠKI ANALIZATOR
Proizvođač: Drew Scientific Inc, SAD

EXCELL 22 - HEMATOLOŠKI ANALIZATOR
Proizvođač: Drew Scientific Inc, SAD

 • 3 partitni LKC hematološki analizatorx

 • Parametri: leukociti (apsolutno i postotak), limfociti, monociti, granulociti, eritrociti, HB, HCT, MCV, MCH, MCHC, trombociti, MPV, PDW

 • Histogrami: za leukocite, eritrocite i trombocite

 • Brzina rada: 60 uzoraka na sat

 • Mogućnost mikro i kapilarnog uzorka

 • Kontrola kvalitete u 3 razine s mjesečnim kalkulacijama Levey-Jenningsa, SD i CV-a.

 • LCD ekran sa prikazom histograma

 • Mogućnost umrežavanja u laboratorijski informatički sustav preko RS 232.
 • 5 partitni LKC hematološki analizator, laserska tehnnologija
 • Parametri: leukociti (apsolutno i postotak), limfociti, neutrofili, eozinofili, bazofili, monociti, eritrociti, HB, HCT, MCV, MCH, MCHC, trombociti, MPV, PDW
 • Histogrami: za eritrocite i trombocite i 2 x scattergram za leukocite
 • Kontrola kvalitete u 3 razine s mjesečnim kalkulacijama Levey-Jenningsa, SD i CV-a.
 • Rezultat za 45 sekundi; harmonizirano područje referentnih vrijednosti
 • MS Windows 2000, lightpen, tipkovnica, miš
 • Pohranjivanje 100 000 rezultata uključujući histograme i scattergrame
 • SVGA ekran u boji sa piikazom histograma i scattergrama
 • Mogućnost umrežavanja u LIS - dvosmjerna komunikacija

 • Port: 2 serijska i 1 paralelni
 • Opcija: autosampler i barcode čitač