|
|
|
|
|

informatika
hematologija
dijabetes
veterina
plamena fotometrija
novo
 
Veleprodaja
tel: 021 536 436
fax: 021 536 756
Lab-Servis
tel: 021 536 755
GSM: 091 6334 264
Matični broj:
01951084
 
E-mail:

Plamena fotometrija:


Plameni Fotometar

Model 420 - Dvokanalni Plameni fotometar
Proizvođač: Sherwood Scientific Ltd., V. Britanija

 • Preporučena metoda HKMB za određivanje elektrolita
 • Određivanje Na, K i Li u serumu, urinu i plazmi
  Mjerno područje CV
Serum Na: 100.0 – 199.9 mmol/L 0.5% (razrjeđenje 1:200)
  K: 1.00   -  9.99   mmol/L 1.0% (razrjeđenje 1:200)
  Li: 1.00   -  5.00   mmol/L 1.5% (razrjeđennje 1:50)
Urin Na: 100.0 – 199.0 mmol/L 1.0% (razrjeđenje 1:5 zatim 1:200)
  K:  40.0  -   120.0 mmol/L 0.5% (razrjeđenje 1:5 zatim 1:200)
 • Linearnost Na i K je +/- 2% duž cijelog mjernog područja
 • Minimalni volumen uzorka:
  ručno razrjeđenje 30 – 60 µL
  Kod razrjeđenja dilutorom 75 – 120 µL
  Kod razrj. autosamplerom 0.5 – 1.8 mL
 • Brzina rada: ~ 60 uzoraka/h
 • Automatsko paljenje i optimizacija rada fotometra
 • Opcija Dilutora za automatsko razrjeđivanje uzoraka i kontinuirani tok otopine. Razrjeđenje uzorka za mjerenje Na/K 1:200 Razrjeđenje uzorka za mjerenje Li 1:50
 • Opcija Autosamplera s 40 pozicija za uzorke
 • Točnost i preciznost mjerenja je znatno poboljšana korištenjem Li internog standarda za reduciranje fluktuacija plamena i pogrešaka u razrjeđenju..
 • Mogućnost prijenosa i pohranjivanja podataka u kompjutor preko RS-232.